Russian   English (United Kingdom)
 

Соответствие советских и российских марок стали.

Соответствие советских и российских марок стали.

Старое обозначение стали
Современное обозначение стали
ГОСТ
ЭИ10
 
25Х1МФ
 
ЭИ35
00Х20Н20М4Б
03Х21Н21М4ГБ
ГОСТ 5632-72
ЭИ69
4Х14Н14В2М
45Х14Н14В2М
ГОСТ 5632-72
ЭИ72
3Х13Н7С2
30Х13Н7С2
ГОСТ 5632-72
ЭИ76
 
3Х3М3Ф
 
ЭИ94
 
70Г14Н3
 
ЭИ95
 
25Х18Н9С2
 
ЭИ100
2Х13Н4Г9
20Х13Н4Г9
ГОСТ 5632-72
ЭИ107
4Х10С2М
40Х10С2М
ГОСТ 5632-72
ЭИ161
 
6Х7В7ФМ
 
ЭИ211
20Х20Н14С2
12Х20Н14С2
 
ЭИ229
9Х18
95Х18
ГОСТ 5632-72
ЭИ240
 
45Х14СВ2М
 
ЭИ241
 
06Х14
 
ЭИ256
 
120Г13
 
ЭИ257
 
1Х14Н14В2М
 
ЭИ268
1Х17Н2
14Х17Н2
ГОСТ 5632-72
ЭИ268-Ш
 
14Х17Н2-Ш
 
ЭИ283
Х25Н20С2
20Х25Н20С2
ГОСТ 5632-72
ЭИ319
Х23Н13
20Х23Н13
ГОСТ 5632-72
ЭИ334
 
ХН80
 
ЭИ336
 
У16
 
ЭИ347-ШД
 
8Х4В9Ф2-ШД
 
ЭИ349
Х28
15Х28
ГОСТ 5632-72
ЭИ366
 
У13ГСТ
 
ЭИ388
4Х15Н7Г7Ф2МС
40Х15Н7Г7Ф2МС
ГОСТ 5632-72
ЭИ395
 
10Х16Н25АМ6
 
ЭИ398
 
 
 
ЭИ402
0Х18Н12Б
08Х18Н12Б
ГОСТ 5632-72
ЭИ404
1Х12СЮ
10Х13СЮ
ГОСТ 5632-72
ЭИ407
2Х17Н2
ХН80ТБЮ
ГОСТ 5632-72
ЭИ415
ЭИ579
20Х3МВФ
 
ЭИ415-Ш
 
20Х3МВФ-Ш
 
ЭИ417
Х23Н18
20Х23Н18
ГОСТ 5632-72
ЭИ428
Х6СЮ
15Х6СЮ
 
ЭИ429
 
2Х12Н12Г6
 
ЭИ432
Х17Н13М3Т
10Х17Н13М3Т
ГОСТ 5632-72
ЭИ435
 
ХН78Т
ГОСТ 5632-72
ЭИ437А
 
ХН77ТЮ
 
ЭИ437Б
 
ХН77ТЮР
ГОСТ 5632-72
ЭИ437БУ
 
ХН77ТЮРУ
ГОСТ 5632-72
ЭИ437БУ-ВД
 
ХН77ТЮРУ-ВД
 
ЭИ437БУ-ПД
 
ХН77ТЮРУ-ПД
 
ЭИ439
Х25Т
15Х25Т
ГОСТ 5632-72
ЭИ442
 
ХН70
 
ЭИ448
Х17Н13М2Т
10Х17Н13М2Т
ГОСТ 5632-72
ЭИ474
2Х14Н2
25Х13Н2
ГОСТ 5632-72
ЭИ478
 
08Х21Н10Г6
 
ЭИ481-Ш
4Х12Н8Г8МФБ
37Х12Н8Г8МФБ -Ш
ГОСТ 5632-72
ЭИ484
Х18СЮ
15Х18СЮ
ГОСТ 5632-72
ЭИ496
0Х13
08Х13
ГОСТ 5632-72
ЭИ502-ВД
 
10Х18Н10Т-ВД
 
ЭИ515
 
100Х13М
 
ЭИ531
 
10Х2МФБ
 
ЭИ559А
 
ХН60Ю
ГОСТ 5632-72
ЭИ569
10НМ
08НМ
 
ЭИ572
3Х19Н9МВБТ
31Х19Н9МВБТ
ГОСТ 5632-72
ЭИ575
 
12Х1МФ
 
ЭИ578
 
18Х3МВ
 
ЭИ579
 
20Х3МВФ
 
ЭИ580
0Х17Н16МЗТ
08Х17Н15М3Т
ГОСТ 5632-72
ЭИ578
 
18Х3МВ
 
ЭИ579
ЭИ415
20Х3МВФ
 
ЭИ580
0Х17Н16М3Т
08Х17Н15М3Т
ГОСТ 5632-72
ЭИ592
 
09Х16Н13М3
 
ЭИ598
 
ХН70МВТЮБ
ГОСТ 5632-72
ЭИ602
 
ХН75МБТЮ
ГОСТ 5632-72
ЭИ606
 
08Х19Н9Ф2С2
 
ЭИ607
 
ХН80ТБЮ
 
ЭИ607А
 
ХН80Т1БЮ
 
ЭИ612
 
ХН35ВТ
ГОСТ 5632-72
ЭИ612К
 
ХН35КВТ
 
ЭИ617
 
ХН70ВМТЮ
ГОСТ 5632-72
ЭИ617-ВИ
 
ХН70ВМТЮ-ВИ
 
ЭИ618
 
ХН60ВМТЮР
 
ЭИ628
0Х23Н28М2Т
06ХН28МТ
ГОСТ 5632-72
ЭИ629
 
03Х23Н28М3Д3Т
 
ЭИ630А
 
32НКД
 
ЭИ636
 
18ХНТДФ
 
ЭИ639
 
НИМО-28
 
ЭИ643
 
40ХН2СВА
 
ЭИ643-ВД
 
40ХН2СМА-ВД
 
ЭИ645
0Х17Т
08Х17Т
ГОСТ 5632-72
ЭИ646
 
Х05Ф
 
ЭИ649
 
05Х20Н9ФБС
 
ЭИ652
 
ХН70Ю
ГОСТ 5632-72
ЭИ654
2Х18Н12С4ТЮ
15Х18Н12С4ТЮ
ГОСТ 5632-72
ЭИ654-Ш
2Х18Н12С4ТЮ-Ш
15Х18Н12С4ТЮ-Ш
 
ЭИ680
 
08Х16Н13М2Б
ГОСТ 5632-72
ЭИ684
0Х18Н11
06Х18Н11
ГОСТ 5632-72
ЭИ693
 
48НХ
 
ЭИ694
1Х14Н16Б
09Х14Н16Б
 
ЭИ695Р
1Х14Н18В2БР
09Х14Н19В2БР
ГОСТ 5632-72
ЭИ696
Х12Н20Т3Р
10Х11Н20Т3Р
ГОСТ 5632-72
ЭИ696А
Х12Н20Т2Р
10Х11Н20Т2Р
ГОСТ 5632-72
ЭИ696А-ВД
 
10Х11Н20Т2Р-ВД
 
ЭИ698-ПД
 
ХН73МБТЮ-ПД
 
ЭИ698-ВД
 
ХН73МБТЮ-ВД
 
ЭИ698
 
ХН73МБТЮ
 
ЭИ700
 
85Г13
 
ЭИ701
 
60Х3В10Ф
 
ЭИ702
 
36НХТЮ
 
ЭИ703
 
ХН38ВТ
ГОСТ 5632-72
ЭИ703Б
 
ХН38ВБ
 
ЭИ703-ВД
 
ХН38ВТ-ВД
 
ЭИ708А
 
14НХМ
 
ЭИ711
Х14Г14Н3Т
10Х14Г14Н4Т
ГОСТ 5632-72
ЭИ712
 
12Х2НВФА
 
ЭИ712М
 
12Х2НВФМА
 
ЭИ723
 
25Х2М1Ф
 
ЭИ726
 
09Х14Н19В2БР1
ГОСТ 5632-72
ЭИ732
06Х20Н14С2
08Х20Н14С2
ГОСТ 5632-72
ЭИ736
Х14НВФР
13Х14Н3В2ФР
ГОСТ 5632-72
ЭИ736-Ш
Х14НВФР
13Х14Н3В2ФР-Ш
 
ЭИ760-Ш
 
ШХ15Ф-Ш
 
ЭИ765
 
ХН70ВМЮТ
ГОСТ 5632-72
ЭИ787
 
ХН35ВТЮ
ГОСТ 5632-72
ЭИ787-ВД
 
ХН35ВТЮ-ВД
 
ЭИ792-ВИ
 
58Н-ВИ
 
ЭИ793
 
07Х18Н9ТЮ
 
ЭИ802
1Х12ВНМФ
15Х12ВНМФ
ГОСТ 5632-72
ЭИ811
1Х21Н5Т
12Х21Н5Т
ГОСТ 5632-72
ЭИ811-ВД
 
12Х21Н5Т-ВД
 
ЭИ814
0Х17Н7ГТ
17ХНГТ
 
ЭИ816
 
0Х7Н13ГТ
 
ЭИ817-Ш
 
06Х14Н6Д2МБТ-Ш
 
ЭИ824
 
08Н50
 
ЭИ826
 
ХН70ВМТЮФ
ГОСТ 5632-72
ЭИ827
 
ХН75ВМЮ
ГОСТ 5632-72
ЭИ828-ВД
 
ХН70МВЮ-ВД
 
ЭИ835
 
12Х25Н16Г7АР
ГОСТ 5632-72
ЭИ839
 
45Г17Ю3
 
ЭИ842
00Х18Н10,
04Х18Н10
ГОСТ 5632-72
ЭИ844
00Х16Н15М3
03Х16Н15М3
ГОСТ 5632-72
ЭИ844Б
 
03Х16Н15М3Б
ГОСТ 5632-72
ЭИ844-ВИ
 
015Х16Н15М3-ВИ
 
ЭИ844БУ-ИД
 
026Х16Н15М3БУ-ИД
 
ЭИ845-ИЛ
 
01Н17К12М5Т-ИЛ
 
ЭИ847
Х16Н15М3Б
09Х16Н15М3Б
ГОСТ 5632-72
ЭИ847-Ш
 
06Х16Н15М3Б-Ш
 
ЭИ852
 
13Х13С2М2
 
ЭИ852-Ш
 
13Х13С2М2-Ш
 
ЭИ867
 
ХН62МВКЮ
ГОСТ 5632-72
ЭИ868
 
ХН60ВТ
ГОСТ 5632-72
ЭИ869
 
ХН75ТБЮ
 
ЭИ878
Х17Г9АН4
12Х17Г9АН4
ГОСТ 5632-72
ЭИ893
 
ХН65ВМТЮ
ГОСТ 5632-72
ЭИ893-ВИ
 
ХН65ВМЮТ-ВИ
 
ЭИ894
 
ХН56ВЮТМР
 
ЭИ897
 
12Х11НМФ
 
ЭИ898
 
08Х19Н10Г2Б
 
ЭИ902
 
08Х19Н10М3Б
 
ЭИ903
 
35Г17Ю5
 
ЭИ904
Х15Н9Ю
09Х15Н8Ю
ГОСТ 5632-72
ЭИ914
0Х18Н10Т
08Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72
ЭИ914-ВД
 
08Х18Н10Т-ВД
 
ЭИ925
Х17Н5М3
08Х17Н5М3
ГОСТ 5632-72
ЭИ928-ВИ
 
9Х13Н6ЛК4-ВИ
 
ЭИ929-ВД
 
ХН55ВМТКЮ-ВД
ГОСТ 5632-72
ЭИ943
0Х23Н28М3Д3Т
06ХН28МДТ
ГОСТ 5632-72
ЭИ946
 
2Х18Н8В2
 
ЭИ956
 
4Х5В4ФСМ
 
ЭИ958
 
4Х5В2ФС
 
ЭИ959
 
4Х2В5МФ
 
ЭИ961
1Х12Н2ВМФ
13Х11Н2В2МФ
ГОСТ 5632-72
ЭИ961-Ш
 
13Х11Н2В2МФ-Ш
 
ЭИ962
Х12Н2ВМФ
11Х11Н2В2МФ
ГОСТ 5632-72
ЭИ962А
2Х12Н2ВМФ
16Х11Н2В2МФ
ГОСТ 5632-72
ЭИ981А
 
09Х16Н25М6АФ
 
ЭИ984
 
10ХН2ГМТ
 
ЭИ992
 
80Х20НС
 
ЭИ993
2Х12ВМБФР
18Х12ВМБФР
ГОСТ 5632-72
ЭИ997
 
18Х20Н13
 
ДИ1-Ш
 
18Х15Н3М-Ш
 
ДИ3А
 
14ХГСН2МА
 
ДИ8
 
08Х20Н5АГ12МФ
 
ДИ13
 
10Х14АГ15
ГОСТ 5632-72
ДИ21
 
08Х17Н6Т
ГОСТ 5632-72
ДИ22
 
4Х4ВМФС
 
ДИ23
 
5Х3В3МФС
 
ДИ32
 
5Х2МНФ
 
ДИ37
 
11Х4В2МФ3С2
 
ДИ38
 
9Г28Ю9МВБ
 
ДИ41
 
4Х3М2ВФГС
 
ДИ52-ИД
 
03Х11Н8М2Ф-ИД
 
ДИ52У-ВД
 
03Х11Н8М2ФУ-ВД
 
ДИ52-ВД
 
03Х11Н8М2Ф-ВД
 
ДИ55
 
6Х4М2ФС
 
ДИ61
 
10Х13Г18Д
 
ДИ77
 
08Х18Тч
ГОСТ 5632-72
ДИ82-Ш
 
10Х9МФБ-Ш
 
ДИ96
 
20Х13Н2ДМЮФ
 
ДИ107-ВД
 
20ХГСН2МФА-ВД
 
ДИ911
Х20Н14С2
20Х20Н14С2
ГОСТ 5632-72
КО3
 
08Х18Г8Н2Т
ГОСТ 5632-72
ОП27
 
10Н3ГМТ
 
ЭП11
 
08ХГСМА
 
ЭП12
 
08ХГСМФА
 
ЭП33
 
10Х11Н23Т3МР
ГОСТ 5632-72
ЭП34
 
10Н3ГМТ
 
ЭП35
 
07Х15Н7ЮМ2
 
ЭП44
20ХМБФ
20Х1М1Ф1БР
 
ЭП47
Х18Н10Е
12Х18Н10Е
ГОСТ 5632-72
ЭП48
4Х22Н4М3
45Х22Н4М3
ГОСТ 5632-72
ЭП52
 
36НХТЮ8М
 
ЭП53
0Х22Н5Т
08Х22Н6Т
ГОСТ 5632-72
ЭП54
0Х21Н6М2Т
08Х21Н6М2Т
ГОСТ 5632-72
ЭП56
1Х16Н4Б
09Х16Н4Б
ГОСТ 5632-72
ЭП57
 
ХН50ВМТКФЮ
 
ЭП65
 
25Х13Н2ВМФ
 
ЭП75
 
07Х25Н12Г2Т
 
ЭП79-ВД
 
15ХСМФБ
 
ЭП83
 
20Х4ГМА
 
ЭП83С
 
18Х14ГМА
 
ЭП83-ВИ
 
20Х41МА-ВИ
 
ЭП87
 
06Х25Н12ТЮ
 
ЭП88
 
08Х15Н23В7Г7М2
 
ЭП89
 
06Х20Н11М3ТБ
 
ЭП99-ИД
 
ХН50МВКТЮР-ИД
 
ЭП105-ВД
 
ХН35МТЮ-ВД
 
ЭП109
 
ХН56ВМКЮ
ГОСТ 5632-72
ЭП111
 
08ХН2ГМТА
 
ЭП126
Х21Н28В3М3БАР
ХН28ВМАБ
ГОСТ 5632-72
ЭП131
 
Х18К60В14Н11
 
ЭП140
 
08Х15Н5Д2Т
 
ЭП156
 
08Х20Н9С2БТЮ
 
ЭП164
Х15Н24В4Т
08Х15Н24В4ТР
ГОСТ 5632-72
ЭП166А-ВД
 
015Х18Н15Р09-ВД
 
ЭП166Б-ВД
 
015Х18Н15Р13-ВД
 
ЭП167А-ВД
 
015Х18Н15Р17-ВД
 
ЭП167Б-ВД
 
015Х18Н15Р22-ВД
 
ЭП168А-ВД
 
015Х18Н15Р26-ВД
 
ЭП168Б-ВД
 
015Х18Н15Р30-ВД
 
ЭП172У-ИД
 
08Х16Н15М3БРУ-ИД
 
ЭП172-Ш
 
09Х16Н15М3БР-Ш
 
ЭП176
 
14ХГСН2МА
 
ЭП181
 
08Г35Ю6М2
 
ЭП182
 
20Х1М1Ф1ТР
 
ЭП184
 
Х16Н16МВ2БР
 
ЭП197
 
Х18Г14АН4
 
ЭП198
 
30Х15Н35В3Б3Т
 
ЭП199-ВД
 
ХН56ВМТЮ-ВД
 
ЭП199
 
ХН56ВМТЮ
ГОСТ 5632-72
ЭП202
 
ХН67МВТЮ
ГОСТ 5632-72
ЭП202-ВД
 
ХН67МВТЮ-ВД
 
ЭП208
 
26Х17Н2
 
ЭП213
Х17АГ14
15Х17АГ14
 
ЭП218
 
45НХТ
 
ЭП220
 
ХН51ВМТЮКФР
 
ЭП222
Х27Г7АН5
07Х21Г7АН5
ГОСТ 5632-72
ЭП225
 
Х15Н5Д2Т
 
ЭП233
 
74НМД
 
ЭП238-ВД
 
ХН58ВМКЮР-ВД
 
ЭП244
 
08Г32Х10
 
ЭП245
 
20ГСТЮА
 
ЭП260
 
ХН23МТЮР
 
ЭП263
 
10Х32Н8
 
ЭП271
 
68НМП
 
ЭП277-ВИ
 
80НХЮДФ-ВИ
 
ЭП287
 
07Х18Н10Р
 
ЭП288
Х16Н6
07Х16Н6
ГОСТ 5632-72
ЭП291
2Х11МНФБ
18Х11МНФБ
ГОСТ 5632-72
ЭП297
 
36Н11Х
 
ЭП298
 
20НХГ
 
ЭП302
 
10Х15Н9С3Б1
 
ЭП303
5Х20Н4АГ9
55Х20Г9АН4
ГОСТ 5632-72
ЭП303М
 
55Х20Г9АН4М
 
ЭП303Б
 
55Х20Г9АН4Б
 
ЭП305
 
08Х14Н8С3Б
 
ЭП307
 
08Х18Н8Г2Б
 
ЭП309
ВНС4
Х20Н6МД2Т
 
ЭП309У-Ш
 
10Х15Н9С3Б1-Ш
 
ЭП310-Ш
 
13Х15Н4АМ3-Ш
 
ЭП311
 
25Х12Н2В2М2Ф
 
ЭП318
 
42Н
 
ЭП319
 
06Х20Н4Г10
 
ЭП320
 
06Х18Н5Г12АБ
 
ЭП321
 
06Х18Н5Г11БАФ
 
ЭП322
 
12НХМ
 
ЭП324
 
20ХСНВФА
 
ЭП324У-ВД
 
20ХСНВФА-ВД
 
ЭП326
 
28Х3СНМФВА
 
ЭП326Л-ВД
 
СП28-ВД
 
ЭП327
 
33Х3СНМВФА
 
ЭП331
ВЛ1Д
20Х2ГСНВМ
 
ЭП331-ВИ
 
20Х2ГСНВМ-ВИ
 
ЭП331У
 
20Х2Г2СНВМ
 
ЭП331В-ВИ
 
20Х2Г2С6ВМ-ВИ
 
ЭП337
 
ХН40Б
 
ЭП342
 
Р6М3
 
ЭП344
 
Р9М4
 
ЭП350
 
ХН46Б
 
ЭП352-ИП
 
 
 
ЭП353-ИП
 
 
 
ЭП354-ВИ
 
4Х13Н6ЛВФ-ВИ
 
ЭП367
 
ХН60М
 
ЭП377
 
08Х16Н8М2
 
ЭП378
 
40Х18Н2М
 
ЭП379
 
Р18Ф2К8М
 
ЭП389
 
08Х25Н13БТЮ
 
ЭП401
 
06Х24Н6ТАФМ
 
ЭП407
 
25Х17Н2
 
ЭП410-Ш
 
08Х15Н5Д2Т-Ш
 
ЭП410У-Ш
 
08Х15Н5Д2Т-Ш
 
ЭП414
 
Х18Н9СМР
 
ЭП428
2Х12ВНМФ
20Х12ВНМФ
ГОСТ 5632-72
ЭП430
120Х
12Х1
 
ЭП437
ВЖ102
ХН30ВМТ
 
ЭП437-ВД
 
ХН30ВМТ-ВД
 
ЭП439
 
15ГСТЮЦА
 
ЭП450-Ш
 
12Х12М1ФБР-Ш
 
ЭП452-ВД
 
10Х12Н20Т2-ВД
 
ЭП452-Ш
 
10Х12Н20Т2-Ш
 
ЭП454
ХН55М6ВЮ
ХН55МВЮ
ГОСТ 5632-72
ЭП456
 
30НГ
 
ЭП458
 
04А-06А
 
ЭП459
 
04Х2МА
 
ЭП466
 
25Х20Н9В2М
 
ЭП472-Ш
 
7ХГ2ВМ-Ш
 
ЭП475-ЭЛ
 
32НК-ЭЛ
 
ЭП479-Ш
 
15Х16Н2АМ-Ш
 
ЭП485-ВИ
 
10Х15Н28В2М4Б-ВИ
 
ЭП487-ВД
 
ХН60МВТЮ-ВД
 
ЭП492
ВЖ3
10Х18Н5Г9АС4
 
ЭП496
Н70М27Ф
Н70МФ
 
ЭП500
 
06Х21Н7БТ
 
ЭП502-ВД
 
10Х18Н10Т-ВД
 
ЭП506
 
12Х2НВФА
 
ЭП509
 
Х14Н8М2
 
ЭП516
01Х23Н28М3Д3Т
03ХН28МДТ
ГОСТ 5632-72
ЭП517-Ш
 
15Х12Н2ВФАБ-Ш
 
ЭП521
 
10Х16Н25М6Г6
 
ЭП529-ВД
 
10Х32Н4Д-ВД
 
ЭП530-ВИ
 
47ХНМ-ВИ
 
ЭП532
 
08Х25Н20СЗР1
 
ЭП533-ИД
 
08Х20Н57М8В8Т3Р
 
ЭП539
 
ХН60МЮВТ-ВД
 
ЭП535-ВД
 
04Х32НВ-ВД
 
ЭП543У-ИД
 
ХН40МДТЮ-ИД
 
ЭП535-ВД
 
04Х32Н8-ВД
 
ЭП539-ВД
 
ХН60МЮВТ-ВД
 
ЭП543У-ИД
 
ХН40МДТЮ-ИД
 
ЭП544
 
31НХ3Г2
 
ЭП545
 
31НХ3Г
 
ЭП546
 
32НХ3
 
ЭП547
 
33НХ3
 
ЭП548
 
Х15Н60Ю3А
 
ЭП549-Ш
 
1Х12НС2М3Б-Ш
 
ЭП550
 
01Х18Н10
 
ЭП551
 
01Х17Н14М2
 
ЭП552
 
000Х18Н10Б
 
ЭП553
 
02Х17Н14С4
 
ЭП557-ВИ
 
ВУКС-1
 
ЭП567
0Х15Н65М16В
ХН65МВ
ГОСТ 5632-72
ЭП568
 
04Х19Н5АГ12М
 
ЭП569
 
6Х6В3МФС
 
ЭП570
 
8Х4В3М3Ф2
 
ЭП572
 
4Х5МФ1С
 
ЭП578
ХН68ВКТЮ
68НХВКТЮ
 
ЭП580
 
08Х17Н15М3Т
 
ЭП582
 
06Х15Н35Г7М6Б
 
ЭП589
 
08Х19Н11Ф2С2
 
ЭП590
 
ХН57МТВЮ
ГОСТ 5632-72
ЭП597
 
Р12Ф3
 
ЭП600
 
Р13Ф4К5
 
ЭП602-ВИ
 
Х28-ВИ
 
ЭП606
 
08Х15Н60М10
 
ЭП609-Ш
 
07Х12НМБФ-Ш
 
ЭП610
 
2Х18Н10В2
 
ЭП613-ВД
 
СП33-ВД
 
ЭП619
 
46НХТ
 
ЭП622
 
08Х25Н25М3
 
ЭП626
 
07Х17Н16
 
ЭП627
 
03Х20Н15М3ТБ
 
ЭП630
 
46ХНМ
 
ЭП631-ВД
 
03Н19К6М5ТР-ВД
 
ЭП637А-ИД
 
02Н18К9М5Т-ИД
 
ЭП637А-ЭЛ
 
02Н18К9М5Т-ЭЛ
 
ЭП637-ВД
ВКС210-В
03Н18К9М5ТР-ВД
 
ЭП638-ВИ
 
16Х-ВИ
 
ЭП639
 
Х17НВ
 
ЭП641
 
4Х2В2МФС
 
ЭП642
 
02Х15Н65М13В3ТЮ
 
ЭП647
 
10Х19Н11М4Ф
 
ЭП648-ВИ
 
ХН50ВМТЮБ-ВИ
 
ЭП648-ИД
 
ХН50ВМТЮБ-ИД
 
ЭП655-ВИ
 
ВНС12-ВИ
 
ЭП657
 
Р12Ф2К8М3
 
ЭП658
 
Р6Ф2К8М5
 
ЭП659
 
03Х12Н9М2С
 
ЭП666-ВД
 
ХН55МБЮ-ВД
 
ЭП670
Х20Н32Т
ХН32Т
ГОСТ 5632-72
ЭП673
 
Х25Н40М7
 
ЭП674
 
08Х15Н25Т2МФР
 
ЭП678У-ВД
 
03Х11Н10М2Т-ВД
 
ЭП678-ВД
 
03Х11Н10М2Т-ВД
 
ЭП678У-ИД
 
03Х11Н10М2Т-ИД
 
ЭП678-ИД
 
03Х11Н10М2Т-ИД
 
ЭП678У-ИД
 
03Х11Н10М2Т-ИД
 
ЭП679-ИД
 
03Х11Н10М2Т1-ИД
 
ЭП679-ВД
 
03Х11Н10М2Т1-ВД
 
ЭП682-Ш
 
Р12Ф3К10М3-Ш
 
ЭП688
 
Р9М4К8
 
ЭП690
 
01Х19Н18Г10АМ4
 
ЭП693-ВД
 
ХН68ВМТЮК-ВД
 
ЭП695-ВД
 
05Х12Н5К14М5ТВ-ВД
 
ЭП699-ВД
 
03Х13Н8Д2ТМ-ВД
 
ЭП700-ВД
 
10Х15Н27Т3МР-ВД
 
ЭП701
 
60Х3В10Ф
 
ЭП703
 
08Х21Н6С2АТ
 
ЭП704
 
10Х22Н7САТ
 
ЭП705
 
08Н60Г8М7Т
 
ЭП708-ВД
 
ХН62ВМЮТ-ВД
 
ЭП709-ВД
 
ХН62БМВЮ-ВД
 
ЭП711
 
Н95С3Ю
 
ЭП713
 
36НХ
 
ЭП718-ИД
 
ХН45МВТЮБР-ИД
 
ЭП718-ПД
 
ХН45МВТЮБР-ПД
 
ЭП720
 
ХК30НВМТ
 
ЭП722
 
Р9М4К6С
 
ЭП726
 
1Х9В6
 
ЭП735
 
ХН40МГ3Б
 
ЭП742-ИД
 
ХН62БМКТЮ-ИД
 
ЭП742-ПД
 
ХН62БМКТЮ-ПД
 
ЭП745
 
2Х7В9М2К9
 
ЭП747
 
ХН45Ю
ГОСТ 5632-72
ЭП747-ВИ
 
ХН45Ю-ВИ
 
ЭП750-Ш
 
07Х25Н16АГ6Ф-Ш
 
ЭП753-ИД
 
01Х18Н40М5ГБ-ИД
 
ЭП753Р-ИД
 
01Х18Н40М5ГБР-ИД
 
ЭП754
 
015Х120Н25Г2Б
 
ЭП758
 
ХН60МБ
 
ЭП758У-ИД
 
ХН63МБ-ИД
 
ЭП760
 
ХН65МВУ
ГОСТ 5632-72
ЭП760-ВИ
 
ХН65МВУ-ВИ
 
ЭП761
 
8Х4В2С2МФ
 
ЭП762
 
04Х20Н10Г2Б
 
ЭП766-ВИ
 
95Х13М3К3Б2Ф-ВИ
 
ЭП767-ВД
 
04Х14К13Н4М3ТВ-ВД
 
ЭП768-Ш
ВНС22-Ш
16Х20К6Н2МВФ-Ш
 
ЭП769-Ш
 
45Г14Н8Ф-Ш
 
ЭП770
 
Х6Ф4М
 
ЭП772-Ш
 
Р12Ф5М-Ш
 
ЭП774-ВИ
 
ХН45МБ-ВИ
 
ЭП778
 
10Х15Н23М4В4АФ2
 
ЭП780
 
09Х19Н17М4В4АФ
 
ЭП781-Ш
 
07Х25Н16АГ6Ц-Ш
 
ЭП787
 
08Х4Н70М12Г6Т
 
ЭП788
 
6Х3МФС
 
ЭП792-ВИ
 
01Х12Н2
 
ЭП793-ВИ
 
40ХНЮ-ВИ
 
ЭП794-Ш
 
02Х8Н22С6-Ш
 
ЭП794-ПД
 
02Х8Н22С6-ПД
 
ЭП794
 
02Х8Н22С6
 
ЭП795
 
ХН58В
ГОСТ 5632-72
ЭП796-ВИ
 
03ХН35МЮ-ВИ
 
ЭП797-ВИ
 
ХН85МЮ-ВИ
 
ЭП797-ИД
 
ХН85МЮ-ИД
 
ЭП798-ВИ
 
ВУКС2-ВИ
 
ЭП799
 
03Х22Н11Г2Б
 
ЭП803
 
36НГМТ
 
ЭП810
 
03Х12Н10МТР
 
ЭП810-ИД
 
03Х12Н10МТР-ИД
 
ЭП810-ВД
 
03Х12Н10МТР-ВД
 
ЭП811
ВНС21
16Х16Н3МАД
 
ЭП814А
 
Н70МФВ
ГОСТ 5632-72
ЭП815-ВИ
 
ВУКС3-ВИ
 
ЭП817-Ш
 
06Х14Н9Д2МБТ-Ш
 
ЭП821-Ш
 
05Х12Н9М2С3-Ш
 
ЭП823-Ш
 
16Х12МВСФБР-Ш
 
ЭП828-ВД
 
ХН70МВЮ-ВД
 
ЭП829
 
05Х30Н40М6ТБ
 
ЭП830
 
12ХН7К2МФ
 
ЭП832
 
04Х11Н9М2Д2ТЮ
 
ЭП835-ВД
 
28Х3СНМВФА-ВД
 
ЭП836-ПД
 
03Н17К10В10МТ-ПД
 
ЭП838
 
07Х12Г14Н4ЮМ
 
ЭП839
 
45Г17Ю3
 
ЭП841
 
10Х18Н18Ю4Д
 
ЭП845-ИЛ
 
01Н17К12М5Т-ИЛ
 
ЭП849-ИП
 
 
 
ЭП850
 
 
 
ЭП853
 
03Х11Н10М2Т2
 
ЭП854
 
08Х21Н11ФТ
 
ЭП855
 
03Х15Н35Г7М6Б
 
ЭП858-ВД
 
10Х15Н23М4ВЧАФ-ВД
 
ЭП862
 
20Х4ГМА
 
ЭП863-Ш
 
Р12Ф2К5М3-Ш
 
ЭП864-ВИ
 
03Х21Н32М3Б-ВИ
 
ЭП866-Ш
 
15Х16К5Н2МВФАБ-Ш
 
ЭП868
 
10Х19Н23Г2М5ФАТ
 
ЭП877
 
58НХВКТБЮ
 
ЭП878
 
12Х18Н13АМ3
 
ЭП881-ИД
 
ХН55КМВЮТ-ИД
 
ЭП882-ВИ
 
02Х18М2Б-ВИ
 
ЭП886-ИД
 
ХН65ВМБ-ИД
 
ЭП887
 
09Х16НМ2Д
 
ЭП890-Ш
 
40Х11М3Ф-Ш
 
ЭП894
 
11Р3АМ3Ф2
 
ЭП895-ЭЛ
 
03Х15К14Н5М3Т-ЭЛ
 
ЭП898
 
06Х13Н7Д2
 
 
4Х9С2
40Х9С2
ГОСТ 5632-72
 
1Х11МФ
15Х11МФ
ГОСТ 5632-72
 
2Х13
20Х13
ГОСТ 5632-72
 
3Х13
30Х13
ГОСТ 5632-72
 
4Х13
40Х13
ГОСТ 5632-72
 
2Х17Н2
20Х17Н2
ГОСТ 5632-72
 
1Х13
12Х13
ГОСТ 5632-72
 
Х17
12Х17
ГОСТ 5632-72
 
0Х18Т1
08Х18Т1
ГОСТ 5632-72
 
0Х17Н7Ю
09Х17Н7Ю
ГОСТ 5632-72
 
0Х17Н7Ю1
09Х17Н7Ю1
ГОСТ 5632-72
 
0Х10Н20Т2
08Х10Н20Т2
ГОСТ 5632-72
 
000Х17Н13М2
03Х17Н14М3
ГОСТ 5632-72
 
0Х17Н13М2Т
08Х17Н13М2Т
ГОСТ 5632-72
 
Х18Н9
12Х18Н9
ГОСТ 5632-72
 
2Х18Н9
17Х18Н9
ГОСТ 5632-72
 
Х18Н9Т
12Х18Н9Т
ГОСТ 5632-72
 
0Х18Н10
08Х18Н10
ГОСТ 5632-72
 
Х18Н10Т
12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72
 
000Х18Н1Г
03Х18Н11
ГОСТ 5632-72
 
000Х18Н12
03Х18Н12
ГОСТ 5632-72
 
0Х18Н12Т
08Х18Н12Т
ГОСТ 5632-72
 
Х18Н12Т
12Х18Н12Т
ГОСТ 5632-72
 
4Х18Н25С2
36Х18Н25С2
ГОСТ 5632-72
 
0Х23Н18
10Х23Н18
ГОСТ 5632-72

ЭП - электростальская (завод) поисковая;

ЭИ - электростальская исследовательская;

ДИ - днепроспецстальская (завод) исследовательская.

 
Rambler's Top100 Каталог-Молдова - Ranker, Statistics Каталог строительных фирм StroyFirm.Ru. Проекты коттеджей, скачать ГОСТ и СНиП, статьи о материалах и технологиях, строительные выставки, строительная литература, строительный форум, строительная биржа труда Каталог региональных ресурсов, база данных товаров и услуг из различных регионов России Бизнес-Каталог - интернет каталог фирм Санкт-Петербурга и России Официальные сайты фирм: каталог предприятий СБЫТ.RU - портал производителей
Google+
Создание сайта Макротоп & Студиум © 2008